Lühikirjeldus

2018. aastal käivitus Euroopa Liidu Õigusprogrammi (Justice Programme) rahastuse toel projekt „LRI MS Connection“, mille raames loodi tehnilised lahendused Austria ja Eesti kinnistusraamatute ühendamiseks Euroopa Komisjoni poolt hallatava e-Justice portaali kaudu pakutava LRI päringuteenusega.

Projekti täispikk nimi eesti keeles on „Liikmesriikide LRI ühendus – riigi veebiteenuste analüüs ning Euroopa e-Justice portaali kinnistusraamatute päringusüsteemiga LRI liidetamise kavandamine ning tehniline teostamine — „LRI MS Connection“.

Projekt “LRI MS Connection” viidi läbi pilootprojektina 2018. aasta märtsist 2019. aasta maini. Eesti ja Austria analüüsisid riigi kinnistusraamatute piiriülese liidestamisega seotud  erinevaid aspekte nagu näiteks päringuvõimaluste ühtlustamine, maksete teostamisega seotud küsimused ja kasutajate autoriseerimislahenduse edasiarendamine. Töö tulemusena esitasid projektipartnerid Euroopa Komisjonile rea LRI teenuse parendusettepanekuid.

Projektiga saadud kogemused ja projekti aruannetes esitatud tulemused aitavad järgmiseid Euroopa riike ühendada oma kinnistusraamatuid üleeuroopalise LRI teenusega.